قالب ساده شرکتی چهار چوب

خراب شدن مسجد براثا از نشانه های ظهور

خراب شدن مسجد براثا از نشانه های ظهور

 

بر اساس روایات خراب شدن مسجد براثا نشانه ای از ظهور

سلام بر همه عزیزان

اينک به حديث مفصلى که درباره ى برخى از علائم ظهور واشاره به تخريب مسجد براثا و حرکت عده ای برای نبش قبر امير المؤمنين عليه السلام و خروج سفیانی رسيده است توجه فرمائيد:

مرحوم علامه ى مجلسى اعلى الله مقامه در کتاب بحار الانوار از محدث مشهور محمد بن مشهدى از جابر بن عبد الله انصارى روايت کرده است که گفت:

انس بن مالک، خادم رسول خدا صلى الله عليه وآله براى من نقل کرد که وقتى امير المؤمنين عليه السلام از جنگ نهروان مراجعت نمود در (براثا) (که محلى بين بغداد وکاظمين بوده است) نزول اجلال فرمود، در آنجا راهبى بنام (حباب) در غارى منزل داشت، همين که راهب سر وصداى لشکر را شنيد از غار بيرون آمد ولشکريان حضرت را که ديد مضطرب گشت، با شتاب از کوه بزير آمد وپرسيد اين کيست ورئيس اين لشکر چه کسى است؟ گفتند اين امير المؤمنين عليه السلام است که از جنگ با اهل نهروان برگشته است.

حباب از ميان لشکريان گذشت تا به خدمت امير المؤمنين عليه السلام رسيد، وگفت: السلام عليک يا امير المؤمنين حقا حقا! حضرت فرمود: از کجا دانستى که من به حقيقت امير مؤمنانم؟ حباب گفت: اينرا دانشمندان وعلماى ما بما اطلاع داده اند. حضرت فرمود: اى حباب، حباب گفت: شما از کجا دانستيد که نام من حباب است؟ حضرت فرمود: حبيبم رسول خدا صلى الله عليه وآله اين را به من خبر داده است. حباب گفت: دست خود را دراز کنيد تا من با شما بيعت کنم (وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وانک على بن ابى طالب وصيه): (من به حقيقت گواهى مى دهم که جز خداى يگانه خدائى نيست ومحمد صلى الله عليه وآله فرستاده ى اوست، وتو على بن ابى طالب وصى وجانشين او هستى).

حضرت پرسيد حباب در کجا زندگى مى کنى؟ جواب داد در غارى که در اين بلندى است منزل دارم، حضرت فرمود: از امروز به بعد در آنجا سکونت مکن، در اينجا مسجدى بنا کن وآن را به نام سازنده اش نامگذارى نما، پس مردى به نام (براثا) آن را ساخت وآن مسجد به نام او معروف گشت.

آنگاه فرمود: اى حباب از کجا آب مى نوشى؟ عرض کرد: يا امير المؤمنين! در اينجا از دجله آب مى نوشم، فرمود: چرا در همين جا چشمه يا چاهى حفر نمى کنى؟ عرض کرد: يا امير المؤمنين هر وقت چاهى حفر کرديم آبش شور بود. حضرت فرمود: در همين جا چاه حفر کن، وقتى حفر کردند سنگ بزرگى در آن پيدا شد که نتوانستند آن را بيرون بياورند، خود امير المؤمنين عليه السلام آن سنگ را در آورد وچون سنگ از جا کنده شد چشمه ى آب شيرين وگوارائى از زير آن جوشيد، آنگاه حضرت به حباب فرمود: بعد از اين بايد آب آشاميدنى تو از اين چشمه باشد.

سپس فرمود: اى حباب، به زودى در جنب مسجد تو شهرى بنا مى شود (بغداد) که ستمگران بسيار فراوانى در آن باشند و(مردمش) بلاى بزرگى در پيش خواهند داشت. تا جائى که در هر شب جمعه هفتاد هزار عمل منافى عفت وزنا مرتکب گردند، وقتى ظلم وبلاى آنها زياد شد، راه اين مسجد را مى بندند، کسى اين مسجد را خراب نمى کند مگراينکه کافر باشد، سپس آنرا دوباره تجديد بنا مى کنند، وآنگاه در مرتبه ى آخر وقتى که مسجد را خراب کردند سه سال مردم را از رفتن به حج منع مى کنند، وزراعتهاى آنها مى سوزد.

وخداوند مردى از اهل (سفح)(ويا بعبارت روشنتر: مرد سفاک وبى باک وخونريزى) را بر آنها مسلط مى کند، واو به هيچ شهرى وارد نمى شود مگر آنکه آن را خراب مى کند ومردم آن را مى کشد، سپس بار ديگر باز هم بسوى آنها برمى گردد. آنگاه مردم آن تا سه سال به قحط وغلا مبتلا مى شوند، وسختى ورنج زيادى به آنها مى رسد، وباز آن مرد سفاک وخونريز به جانب آنها برمى گردد سپس وارد بصره مى شود وهر خانه که بيابد ويران مى سازد وساکنين آن را به قتل مى رساند ومردمش را نابود مى کند، واين در موقعى است که خربه، (که نام جائى است در بصره) آباد ومسجد جامعى در آن بنا شده باشد در آن موقع هنگام نابودى (بصره) فرا مى رسد.

آنگاه به شهرى که (حجاج بن يوسف) آن را بنا کرده وآنرا (واسط) مى گويند، وارد مى شود، وبا آنجا نيز همانگونه که با بصره ومردم آن رفتار کرد، رفتار مى نمايد، سپس متوجه بغداد مى گردد وبدون اينکه (به حسب ظاهر) با مردم آن کارى داشته باشد وارد آنجا مى شود سپس مردم آنجا بکوفه پناه مى برند ومردم کوفه در آن موقع هنوز از وى دچار ترس وهراس نشده اند (يعنى: کوفه تا آن وقت نسبت بجاهاى ديگر امن ترست).

ودر نسخه ى ديگرى است (مردم براى حفظ جان خود به سرعت به طرف کوفه مى روند تا خود را از مهلکه نجات دهند، زيرا هيچ شهرى مانند کوفه (که ظاهرا مراد از آن نجف اشرف است) امنيت ندارد.

(ثم يخرج هو والذى أدخله بغداد نحو قبرى لينبشه، فيتلقا هما السفيانى فيهزمهما ثم يقتلهما ويوجه جيشا نحو الکوفة)

بعد از آن، آن مرد سفاک، وکسى که او را با خود به بغداد آورده است به جانب قبر من روانه مى شوند تا آن را نبش کنند که در آن وقت با سفيانى روبرو مى شوند، وسفيانى با آنها مى جنگد وشکستشان مى دهد وسپس همه ى آنها را مى کشد ولشکرى به کوفه مى فرستد ومردى از اهل کوفه بيرون مى آيد ومردم را پناه مى دهد وهر کس به او پناه برد، نجات مى يابد.

آنگاه لشکريان سفيانى وارد کوفه مى شوند ومردم آنجا را هر کس که ببينند مى کشند وکسى را باقى نمى گذارند، وتا جائى قتل عام مى کنند که حتى يک نفر از آنها از کنار (در) بزرگى که روى زمين افتاده است مى گذرد وآنرا مى بيند وبه آن اعتنا نمى کند، ولى بچه کوچکى را که مى بيند خود را به او مى رساند واو را مى کشد.

اى حباب! آگاه باش که در آن موقع کارهاى بزرگى به وقوع مى پيوندد که بايد منتظر آنها بود، هيهات، هيهات که آشوبها همچون پاره هاى شب ظلمانى روى مى دهد. اى حباب آنچه را به تو گفتم به خاطر بسپار

خلاصه روایت:

سپس فرمود: اى حباب، به زودى در جنب مسجد تو شهرى بنا مى شود (بغداد) که ستمگران بسيار فراوانى در آن باشند و(مردمش) بلاى بزرگى در پيش خواهند داشت. تا جائى که در هر شب جمعه هفتاد هزار عمل منافى عفت وزنا مرتکب گردند، وقتى ظلم وبلاى آنها زياد شد، راه اين مسجد را مى بندند، کسى اين مسجد را خراب نمى کند مگراينکه کافر باشد، سپس آنرا دوباره تجديد بنا مى کنند، وآنگاه در مرتبه ى آخر وقتى که مسجد را خراب کردند سه سال مردم را از رفتن به حج منع مى کنند...بعد از آن، آن مرد سفاک، وکسى که او را با خود به بغداد آورده است به جانب قبر من روانه مى شوند تا آن را نبش کنند که در آن وقت با سفيانى روبرو مى شوند، وسفيانى با آنها مى جنگد وشکستشان مى دهد وسپس همه ى آنها را مى کشد...
بحار الانوار، ج 52 ص 219-217 حديث 80.بر اساس روایت فوق مسجد براثا دو بار خراب می شود که در دفعه اول باز تجدید بنا می شود ولی در مرتبه دوم وقتی خراب شد به دنبالش اتفاقات بزرگی می افتد از جمله تعطیلی حج و پیدا شدن عده ای در عراق برای نبش قبر امیرالمومنین و خروج سفیانی

البته بنابر گزارش های تاریخی مسجد براثا در مرتبه اول در تاریخ سال 312 هجرى (الملاحم والفتن ص 131، 130 باب 48 طبع منشورات الرضى.) خراب شد و در همان تاریخ حج هم تعطیل شده است.

از طرفی در 18 فروردین 1385 مسجد براثا طی یک عملیات تروریستی تخریب شد(روزنامه ایران 19 فروردین 1385صفه بین الملل)

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1025025

 

حال بعد از ذکر روایت خراب شدن دیوار مسجد کوفه و بعد از ان تخریب مسجد براثا زوال ملک بنی العباس شروع شده و بزودی سفیانی خروج خواهد کرد

التبه شاید با تمام این بشارتها و شباهت ها در ظهور بدا صورت گیرد والله اعلم

------------------------------------------------------------------


جه اطلاعات بیشتر در مورد موارد تاریخی تخریب مسجد براثا مطلب زیر را مطالعه فرمایید


تاریخچه تخریب مسجد براثا

بر اساس مطلب زیر مسجد براثا بارها مورد تعرض قرار گرفته است و با هر تخریب حج تعطیل شده است ولی در مرتبه اخر در اخرالزمان بعد از تخریب این مسجد مقدس سفیان خروج خواهد کرد
سپس مرحوم سيد بن طاووس در مورد خراب شدن اين مسجد چنين مى نويسد:

(سليلى) گويد: من خودم ديدم که (حنبليها) يعنى: (پيروان احمد حنبل که فرقه اى از اهل سنت مى باشند) اين مسجد را خراب کردند، ودر مسجد قبرهايى حفر کردند ومرده هاى مردم را به زور از صاحبانشان باز مى گرفتند، وبا اين که ايشان قبورى ساخته وآماده کرده بودند با اين حال آنها را در آنجا دفن مى کردند تا اينکه از صورت مسجد بودن بيرون رود وآنجا را قبرستان کنند ومسجد تعطيل گردد، حتى اينکه در آنجا درخت خرمائى بود آن را قطع کردند وتنه ى آن را آتش زدند و(تيرهاى) سقف مسجد را نيز سوزاندند.

واين در سال 312 هجرى بود ودر همانسال حج تعطيل شد وسليمان بن حسن (قرمطى) خروج کرده وراه حجاج بيت الله را بست، وآنها را به قتل رسانيد وحج را تعطيل نمود وبرفى در بغداد آمد که درختان خرماى آنها از شدت سرما سوخت و(خشک شد) واو هم به هلاکت رسيد.

آنگاه سيد بن طاووس چنين مى نويسد: که ناقد مولاى من به من خبر داد که عمرو، قاضى بغداد به وى گفته است: من در قريه ى (صرصر) که سه فرسخى بغداد است صد هزار درخت خرما داشتم که همگى سوخت وخشک شد.

سپس اين چنين مى نويسد: که (سليلى) گويد: چه شأنى از اين نيکوتر وچه امرى از اين پيشگوئى واضح تر است.

گفتار ياقوت حموى درباره مسجد براثا

ياقوت حموى، متوفاى سال 626 هجرى در کتاب (معجم البلدان) پيرامون (براثا) چنين مى نويسد:

(براثا) با ثاء سه نقطه والف، محله اى بوده است در يک طرف بغداد که در قبله ى (محله ى کرخ) وجنوبى باب محول، واقع شده وتنها يک مسجد داشته است که شيعيان در آن نماز مى خوانده اند وفعلا خراب شده است، وهمچنين آن محله نيز اثرى از آن باقى نمانده است. اما مسجد براثا را من خودم قسمتى از ديوارهاى خراب شده ى آن را که باقى مانده بود ديدم وآنهم در زمان ما خراب گرديد.

سپس (ياقوت حموى) در دنباله ى سخنان خود درباره ى مسجد براثا چنين مى نويسد:

اين مسجد در سال 329 هجرى دوباره ساخته شد وساختمان آن به اتمام رسيد ونماز جمعه در آن خوانده شد، اين مسجد قبلا مسجدى بود که گروهى از شيعيان در آن اجتماع مى کردند وبه (صحابه) ناسزا مى گفتند و(راضى بالله) (خليفه ى عباسى) آن را خراب کرد وهر کس که در آن مسجد يافت دستگير نموده واو را به زندان انداخت ومسجد را با خاک يکسان نمود (شيعيان) جريان خراب کردن مسجد را به امير الامراء بغداد اطلاع دادند واو فرمان داد تا مسجد را دوباره بسازند وآن را توسعه دهند ودر جلو آن اسم (الراضى بالله) نوشت (تا بدين وسيله خليفه، از خراب کردن آن صرف نظر کند) وپيوسته تا مدتها وبعد از سال 450 هجرى در آن اقامه ى نماز شد وسپس به حال خود واگذاشته شد، وبراثا پيش از بناى بغداد دهکده اى بود که مى گفتند على عليه السلام در موقع جنگ با خوارج نهروان، از آن دهکده عبور کرده ودر همين جا که بعدها (مسجد براثا) بنا شد نماز خوانده است.

گفتار ناظم الاسلام کرمانى درباره مسجد براثا

ناظم الاسلام کرمانى نيز در کتاب (علائم ظهور) که در سال 1329 هجرى به طبع رسيده است، پس از آنکه جريان گفتگوى (راهب) را با امير المؤمنان عليه السلام خيلى فشرده ومختصر نقل نموده چنين اظهار داشته است:

(در وقتى که حضرت اين خبر را داد هنوز بغداد بنا نشده بود چه آنکه بغداد در زمان (بنى عباسى) بنا گرديد. ودر چند سال پيش از اين که خط آهن را از بغداد به کاظمين کشيدند به امر والى بغداد، مهندس فرنگى براى تسويه ى راه آهن، مسجد براثا را خراب کرد ودر همان نزديکى مسجدى رابه همان اسم براثا بنا نمودند.


معجم البلدان ج 1 ص 362 براثا.
علائم الظهور کرمانى ص 128.

مهدوی باشید

15 نظر

 1. نظرات کاربران:

     علی در ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ - ۰۸:۵۶:۴۴
  آقا سید ، بنی عباس آخرالزمان جمهوری اسلامی است می دانم اهل تحقیق هستی تو رو به خدا در این مورد تحقیق کن و اگر نبود در وب سایتت دلایل خود را بنویس
  من نه اهل فتنه هستم نه حجتیه
  انشا الله خداوند همه ما را هدایت کند

     امید در ۱۳۹۰/۰۸/۱۶ - ۱۶:۵۲:۳۸
  با سلام

  سید جان عیدتان مبارک

  التماس دعا
  پاسخ مدیر (mohamaddavod):   سلام امید جان عید شما هم مبارک شاد و پیروز باشید

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۳۷:۱۷
  whoah this blog is magnificent i love reading your posts.
  Keep up the good work! You recognize, many individuals are looking round for this information, you can help them greatly.

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۴:۳۰:۰۹
  I am sure this article has touched all the internet users, its
  really really nice post on building up new webpage.

     manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۰:۳۷:۱۹
  Your method of explaining all in this paragraph is actually fastidious,
  every one be able to without difficulty know it, Thanks a lot.

     http://albesfeet.jimdo.com/ در ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۱۳:۱۵:۰۶
  Since the admin of this web site is working, no hesitation very soon it will be famous,
  due to its quality contents.

     Suzanne در ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۱:۰۱:۳۶
  Hello there! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a
  blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics
  as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

     http://chaturbatetokenshack.online/ در ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۳:۱۹:۱۵
  Hello Dear, are you really visiting this web site regularly, if so afterward you will definitely obtain pleasant knowledge.

     What causes pain in the back of the heel? در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۹:۱۵:۴۹
  If you wish for to improve your familiarity only keep
  visiting this site and be updated with the most up-to-date information posted here.

     anonymous std testing در ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۰۲:۴۱:۲۵
  وای، ساختار وبلاگ باور نکردنی! برای مدت طولانی وبلاگ نویسی کرده اید؟

  شما یک نگاه وبلاگ ساده را انجام دادید. تمام نگاه های سایت شما با شکوه است
  محتوای!
  پاسخ مدیر (mohamaddavod):   سلام ممنون از نظر لطف شما
  موفق باشید

     cheap phone psychics در ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۰۳:۳۳:۴۱
  I need to to thank you for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every bit of it.
  I have you bookmarked to check out new stuff you post…

     cheap psychics در ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۰۴:۳۴:۴۸
  من فقط نمی توانستم سایت خود را قبل از این که پیشنهاد کنم واقعا از اطلاعات استاندارد شخصی که مهمانان شما را ارائه می داد، لذت بردم.
  اغلب دوباره به دنبال تحقیق جدیدی میگردد
  پست ها

     free std testing near me در ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۰۴:۵۷:۴۵
  در صورتی که درک نداشته باشید، سؤالهای شما واقعا درست است
  چیزی که به طور کامل، به جز این پست، هنوز هم درک خوبی دارد.

     std screening near me در ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۱۲:۵۳:۰۰
  پست خوب من چیزی جدید و چالش برانگیز در وبلاگهایی که هر روز با آنها سروکار دارم یاد می گیرم.

  همیشه مطالب جالب و خواندنی دیگر نویسندگان و تمرین را جالب خواهد بود
  چیزی از سایت های دیگر.
  پاسخ مدیر (mohamaddavod):   سلام خوش امدید
  تشکر

     psychic phone reading در ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۱۴:۳۹:۱۳ از آنجایی که مدیر این وب سایت در حال کار است، هیچ عدم قطعیت به سرعت در حال افزایش است
  با توجه به محتوای کیفیت آن، شناخته شده است.


  نوشتن دیدگاه